แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ

ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิตแผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ภายใต้แบรนด์ Triplesix ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด

แผ่นยางดำกันเสียง หนา 24 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003544
ราคา: 1,080.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร
ช่วยลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี
ใช้รองกลองชุด รองเครื่องดนตรี
หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด————————————————————————————-

แผ่นยางดำกันเสียง หนา 20 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003545
ราคา: 900.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร
ช่วยลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี
ใช้รองกลองชุด รองเครื่องดนตรี
หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 18 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003546
ราคา: 810.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด รองเครื่องดนตรี
หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 16 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003547
ราคา: 720.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร
ช่วยลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี
ใช้รองกลองชุด รองเครื่องดนตรี
หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ
คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 12 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003549
ราคา: 540.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร
ช่วยลดเสียงก้อง ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี
ใช้รองกลองชุด รองเครื่องดนตรี
หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 10 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003550
ราคา: 450.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด
รองเครื่องดนตรี หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 8 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003551
ราคา: 360.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด
รองเครื่องดนตรี หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 6 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003552
ราคา: 270.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด
รองเครื่องดนตรี หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 4 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003553
ราคา: 180.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด
รองเครื่องดนตรี หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
แผ่นยางดำกันเสียง หนา 2 มิล ขนาด 1.22×2 เมตร
รหัสสินค้า: 003554
ราคา: 90.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
ขนาด กว้าง 1.22 ยาว 2 เมตร ช่วยลดเสียงก้อง
ลดเสียงสะท้อนจากพื้นได้ดี ใช้รองกลองชุด
รองเครื่องดนตรี หรือใช้รองใต้พื้น พรม ผลิตจากวัสดุเกรดเอ คุณภาพดี
มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ
ร้านจีอายมิวสิค ได้ผลิต แผ่นยางดำกันเสียง โฟมดำ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.2005 อยู่ในตลาดมายาวนาน ผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ได้ต้นทุนที่ต่ำ ทางร้านจึงจำหน่ายในราคาที่ถูกได้
เพื่อให้หลายๆคนสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ง่าย มีการพัฒนาตัวสินค้าเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุด
————————————————————————————-
สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สาขา1(ดินแดง)โทร02-2757279 มือถือ 086-5536599 ฃ
FAX 02-6917798
สาขา2(บางนา)โทร 02-1382923 มือถือ 085-8250666
FAX 02-1382923